Brian Hayes w Eklezji

Brian Hayes w Eklezji

17-18 stycznia o 18:00 będziemy gościli w Eklezji przez dwa wieczory Briana Hayes, który będzie usługiwał w temacie „Ojcowskie Serce Boga”.

Więcej o Brianie Hayes można przeczytać na stronie:

https://www.fatherheart.net/About+Us/Team+Leaders/brian-hayes.html