Royal Rangers

Royal Rangers

 28 RR w Gdyni

Szczep skautów skupiający miłośników przyrody i aktywnego spędzania wolnego czasu. Royal Rangers to nie tylko harcerska tradycja, ale program zakładający rozwój w pięciu aspektach życia: społecznym, duchowym, fizycznym, intelektualnym, oraz skautowym. Jako Rangerzy (Królewscy Zwiadowcy), dbamy o to by żyć świętym życiem i z każdym dniem stawać się bardziej podobnym do naszego wzoru – Jezusa Chrystusa.

royalrangers.pl

Royal Rangers
Część skautów podczas zbiórki.

Podsumowanie roku 2015

Ten rok skautowski rozpoczęliśmy od wyznaczenia azymutu i tak się zaczęło, nasza wędrówka w kierunku „Azymut Ojczyzna” rozpoczęta. Nasi skauci są wyjątkowi i wytrwali, wędrowników nogi ciągle niosą. Spotykamy się na miarę możliwości kadry i skautów. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ich gotowość, są dla kadry przykładem do naśladowania.

Prośby o modlitwę

Dziękujemy Bogu za miniony rok, przetrwaliśmy dzięki Jego wierności. Dziękujemy również Bogu za możliwość korzystania z harcówki w Bojanie w ubiegłym roku. Modlimy się o swoją nadal.
Niezmiennie prosimy o błogosławieństwo naszych skautów, siły dla kadry zaangażowanej i powołanie, zapalonej dodatkowej kadry.

DSC_1469