Służba młodzieżowa

Służba młodzieżowa

Bogactwem naszego zboru są młodzież i dzieci.

Spotkania młodzieżowe (gimnazjaliści i licealiści) odbywają się w co drugą środę o 18.00. Najbliższe spotkanie